VIKTIG INFORMATION!

Vi hade en incident nu i dagarna där en person höll på att få en blomkruka i huvudet. Det är av yttersta vikt att inga blomlådor eller blomkrukor hänger utanför balkongräcket! De måste hänga in mot balkongen även om det inte är någon balkong eller port under balkongen. Detta då det alltid finns en risk att någonting kan ramla ner och skada en person som går under. Vi hoppas att alla kan tänka på detta. Påminn även gärna grannen om de har glömt eller missat vad som gäller.