Rabatt och rutschkana

Då de växter som skulle planterat på 3:ans gård istället hamnade på 1:ans gård, där de gör sig väldigt väl, kommer nya marktäckande växter att planteras i rabatten utanför 3 A/B.

Rutschkanan på Bågskyttegatan 3 kommer att täckas in under vecka 42. Detta då det är stora mellanrum under rutschkanan.