Värme

Nu när hösten och kylan kommer så händer det att elementen inte riktigt värms upp utan kan behöva luftas. Kom ihåg att ni inte får lufta elementen själva utan det behöver en fastighetsskötare göra. Självklart är det kostandsfritt för alla boende att få sina element luftade. Anledningen att ni inte får göra det själva är en försäkringsfråga.

Kontakta Riksbyggen på 0771-860 860, dygnet runt eller info@riksbyggen.se för att felanmäla och få problemet avhjälpt.