Informationsmöte grundförstärkning Jungfruplatsen 1

Brf Jungfruns styrelse inbjuder in samtliga boende på Jungfruplatsen 1 till informationsmöte.

Informationen kommer förmedlas av medlemmar ur Brf Jungfruns styrelse samt uppdragsgivarna för grundförstärkningsarbetet.

Mötesplats: Bosgårdsskolans bamba, Frälsegårdsgatan 9

Tid: Torsdag 12/3 kl. 17.00-18.30

Efter mötet är övriga boende i föreningen välkomna för att få information kring arbetet.