Inspektion/Reparation av gavel Bågskyttegatan 3A

På grund av liknande problem med fukt som vid Bågskyttegatan 1 så skall nu gavelnBågskyttegatan 3A inspekteras och repareras ordentligt.

Inget exakt datum finns för närvarande men det skall ske så snart som möjligt. Byggställning kommer att sättas upp, precis som vid arbetet på Bågskyttegatan 1.

Mvh Styrelsen