Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand så ska uthyrningen i förväg godkännas av styrelsen. Nedanstående dokument ska fyllas i och lämnas till styrelsen så att det hinner behandlas på nästa styrelsemöte (dvs minst en månad innan uthyrningen börjar gälla).

Andrahandsuthyrning