Säkerhet

Att tänka på

  • Lås alltid din lägenhet när du lämnar den. Se även till att entrédörrar och övriga dörrar stängs.
  • Var vaksam på vem du ger portkoden till eller släpper in i trapphuset.
  • Lämna inga värdesaker i din bil.
  • Se till att du har en fungerande brandvarnare och testa den regelbundet.
  • Glöm inte att släcka levande ljus när du lämnar lägenheten.
  • Tänk på att endast rullatorer får ställas i trapphusen och då under trappan så att de är ur vägen vid en eventuell utrymning. Barnvagnar ska stå i ett förråd eller inne i lägenheten.