Medlemskap i BRF Jungfrun

Bo i Bostadsrättsförening
Att vara medlem i en bostadsrättsförening skiljer sig lite från att bo i hyresrätt och från att bo i en ägd lägenhet eller villa.

Att bo i bostadsrätt innebär INTE att man äger sin lägenhet, utan att man äger rätten att bo i den och underhålla den enligt de regler som finns i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Den boende har ett stort inflytande över sitt egna boende, liksom ett stort ansvar för lägenhetens underhåll. Själva huset som bostadsrätten ligger i ägs av Bostadsrättsföreningen som vårdar och underhåller huset så att det är säkert att bo i och inte tappar i värde genom slitage och åldrande.

Alla som bor i bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus är medlemmar i föreningen och äger en andel av huset, men inte just den del som lägenheten finns i. De enskilda medlemmarna betalar föreningens utgifter i proportion till hur stor deras andel är och har gett i uppdrag till några av medlemmarna att sköta det löpande arbetet med föreningen. Oftast sköts detta arbete genom köpta tjänster, exempelvis avgiftsadministration och bokföring. Vissa arbetsuppgifter sköts direkt av medlemmar i styrelsen, eller av entreprenörer med en mer fast anknytning till föreningen.

Som fullvärdiga medlemmar i Riksbyggen följer vi Riksbyggens stadgar (2014).

Ansökan om medlemskap

Om ni tänker flytta

Kontrollera med styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Kom ihåg att den som övertar (köper) din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Överlåtelsevatal bostadsrätt