Renovering

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten, till exempel tapetsera, måla om eller sätta upp nya skåp. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om ni vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan ni sätter igång. Tänk på att ta hänsyn till de kringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Det är även bra att tänka på att informera era grannar om det ska utföras bullerstörande arbeten, gärna genom att prata med dem eller lägga lappar i brevlådorna med information kring vilka dagar och tider arbetet kommer ske. Tänk även på att grannar i angränsande trappuppgångar kan komma att påverkas av ljudet.

Avstängning av vatten och värme vid renovering
Vid renovering av lägenheten behövers ibland vatten eller värme stänga av. Det har hänt att detta har gjorts på fel sätt och övriga boende i trappuppgången då har blivit lidande av detta.
Fastighetsskötaren ska alltid informeras om när och vilken entreprenör som anlitas samt när avstängning planeras. Eventuellt kan fastighetsskötaren hjälpa till mot en egenavgift.

Om ovanstående krav inte uppfylls kommer den medlem som orsakat skadan att debiteras för de merkostnader föreningen får.