Parkeringsförbud på Bågskyttegatan 1&3

Vänligen observera att det råder parkeringsförbud inne på gårdarna. Bilar och fordon är endast tillåtna för av- och pålastning i samband med renovering eller flytt. Vi ber dig att hålla uppsikt och se till att fordon endast står på gården under den nödvändiga tiden för av- och pålastning.

Tack för din samarbetsvilja och för att respektera detta för att bevara säkerheten och trivseln för alla boenden.