Inglasning av balkong

Vi har idag ett samarbete med Nordiska Inglasningar. Det samarbetet gäller under 5 års tid vilket innebär att vi under denna perioden endast kan köpa inglasning från Nordiska Inglasning. För att få en offert eller hjälp med inglasning kontakta dem via mejl info@nordiskainglasningar.se alt via deras hemsida. Viktigt att skriva alt nämna i telefon att man tillhör vår förening för att ta del av våra priser.