Trivselregler

Vi äger och förvaltar husen tillsammans. Är alla rädda om våra lokaler blir det både billigare och trevligare för alla. Följer vi några enkla trivselregler blir det en bra gemenskap i vår förening och vi kan trivas tillsammans.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som lägenhetsinnehavare. Familjemedlemmar, gäster, inneboende samt hantverkare som utför arbete åt dig omfattas också av reglerna. Även föreningens hyresgäster och de som hyr i andra hand omfattas av reglerna.

Gemensamma utrymmen
Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen. Du får inte förvara privata saker där. Det är dessutom en stor säkerhetsrisk att ställa barnvagnar, cyklar och dyligt i trapphusen. Ordning och reda skapar trivsel samt att lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor mer effektivt.

Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen.

Gemensamma kostnader
Tänk på att vara rädd om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om en akut skada inträffar i huset, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860, dygnet runt.

Ljudnivåer
Ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du dämpar ljudnivån. Mellan klockan 20.00 och 07.00 söndag till fredag samt mellan klockan 22.00 och 10.00 fredag till söndag bör vi iaktta ”största möjliga tystnad”. Även på helgerna bör vi tänka lite extra på våra grannar. Har du en tvättmaskin som inte är tyst eller ”står still” bör du undvika känsliga tider.

Det ekar en del i våra trapphus vilket kan vara bra att tänka på om du är uppe tidigt eller sent. Om du någon gång ordnar en större fest eller utför något bullrande arbete i lägenheten är det bra att informera grannarna med ett meddelande på anslagstavlan i entrén. Informera gärna personligen de närmast berörda. Tänk även på de i angränsande trappuppgångar.

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten att visa hänsyn gäller i lägenheten, men även i gemensamma utrymmen som till exempel trapphus och tvättstuga.

Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen eller ställas utanför porten i cykelställ. Du får inte meka med mopeden i cykelrummet. Endast barnvagnar och rullatorer får förvaras i avsedda barnvagnsrum i respektive trappuppgång. På grund av brandskyddsregler är det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat i trapphusen.

Sopor
Soporna ska paketeras och sorteras i respektive sopkärl. De får inte förvaras på balkongen eller ställas ut i trapphuset. Elavfall och grovsopor ska inte ställas i våra soprum eller källargångar. Det ska forslas bort av varje boende till kommunens återvinningscentraler. Kontakta BRF Jungfrun för att få ett ÅVC-kort. Har du tappat bort ditt kort får du ett nytt mot en självkostnad annars är det gratis.

Husdjur
Alla boende har en skyldighet att alltid visa hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet att rasta hund eller katt eller att ha dem okopplade inom föreningens område till exempel trappor, källare eller på gården. Hund- och kattägare är skyldiga att se till att djuren inte stör andra boende eller skadar och förorenar exempelvis lekplatser, sandlådor, gräsmattor och rabatter. Tänk på att det kan finnas de som är rädda eller allergiska.

Det är inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område på grund av att matrester kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

Våra trivselregler finns för allas trevnad!